ПРИРОДА

Нема поголема темница од незнаењето.

понедељак, 1. фебруар 2016.

Вежба за справување со пожар - II дел (ППЗ)

Во основното училиште „Димитар Миладинов“ Општина Центар Скопје, се оддржа обука и едукација на вработените за употреба на противпожарни апарати. Обуката се однесува на ракување и правилна употреба на противпожарни апарати и хидранти за брзо и навремено локализирање на пожари. Покрај теоретскиот дел, беше одржана и практична вежба каде присутните имаа можност со противпожарни апарати да изгаснат "пожар".
Апаратите за гасење на пожар со прашок се користат за гасење на камиони, автобуси, цистерни, возови, бензиски пумпи, во индустриски објекти, магацински и други работни простории, училишта, во стамбени згради и др.

Нема коментара:

Постави коментар