ПРИРОДА

Нема поголема темница од незнаењето.

субота, 16. јун 2018.

еТвининг училиште "Димитар Миладинов"


На ден 10.04.2018 година нашето училиште се здоби со наградата еТвининг училиште 2018-2019 која за прв пат се доделува оваа година од страна на Европската Комисија.

На европско ниво 1211 училишта од 42 европски држави ја добија оваа награда, а од Република Македонија на листата се наоѓаат 6 училишта.
Наградените училишта се препознаени како лидери во области како:
- дигитална пракса,
- пракса за е-безбедност,
- користење на иновативни и креативни приоди во педагогијата,
- промоција на континуиран професионален развој на вработените,
- промоција на практики на колаборативно учење на наставниците и учениците,
Наградените училишта ќе:
- имаат висока видливост на Европско ниво,
- формираат Европска мрежа на еТвининг училишта водачи да го инспирираат понатамошниот развој на еТвининг,
- можат да го покажуваат Знакот за еТвининг училиште во сите промотивни и информативни материјали,
- наградените наставници и директорите ќе бидат поканети да се вклучат во програми за професионаен развој.


Нема коментара:

Постави коментар