ПРИРОДА

Нема поголема темница од незнаењето.

субота, 17. јул 2021.

Самооценување и оценување од соучениците
Примери на самооценување и оценување од соучениците каде учениците се вклучени во оценувањето и е создадена позитивна клима за реално вреднување на сопствените постигнувања.

 

Нема коментара:

Постави коментар