ПРИРОДА

Нема поголема темница од незнаењето.

недеља, 28. април 2019.

eTwinning Project "How to Take Care of Your Pet"


Having a pet is rewarding, but it can be hard work as well. If you are well prepared, do your research, and love your pet unconditionally.
Choose a pet that fits your lifestyle. Keep in mind some general concerns with different pets:
Dogs - though dogs vary widely by breed, all dogs need lots of attention, time to exercise, and plenty of room to roam.
Cats - Intelligent and individual, cats will be fine with less supervision, though they still need your love and time to keep from acting out.
...............................
If you have a pet, tell how You Care about Your Pet :

 


субота, 16. јун 2018.

еТвининг училиште "Димитар Миладинов"

еТвининг училиште "Димитар Миладинов"


еТвининг училиште "Димитар Миладинов"


еТвининг училиште "Димитар Миладинов"


На ден 10.04.2018 година нашето училиште се здоби со наградата еТвининг училиште 2018-2019 која за прв пат се доделува оваа година од страна на Европската Комисија.

На европско ниво 1211 училишта од 42 европски држави ја добија оваа награда, а од Република Македонија на листата се наоѓаат 6 училишта.
Наградените училишта се препознаени како лидери во области како:
- дигитална пракса,
- пракса за е-безбедност,
- користење на иновативни и креативни приоди во педагогијата,
- промоција на континуиран професионален развој на вработените,
- промоција на практики на колаборативно учење на наставниците и учениците,
Наградените училишта ќе:
- имаат висока видливост на Европско ниво,
- формираат Европска мрежа на еТвининг училишта водачи да го инспирираат понатамошниот развој на еТвининг,
- можат да го покажуваат Знакот за еТвининг училиште во сите промотивни и информативни материјали,
- наградените наставници и директорите ќе бидат поканети да се вклучат во програми за професионаен развој.